Prowadzimy audyty prawne dokumentacji przekazanej przez nadrzędne instytucje i kompleksowo przygotowujemy wewnętrzne regulacje. Nasze doświadczenie obejmuje pracę nad dokumentami obowiązującymi beneficjentów, operatorów projektów, instytucje zarządzające, pośredniczące, Urzędy Marszałkowskie oraz właściwe Ministerstwa realizujące zadania finansowane ze środków europejskich.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  1. przygotowanie regulaminów naboru, regulaminów kontroli, kryteriów wyboru projektów, zasad rozliczania, umów o dofinansowanie, umów z partnerami,
  2. przygotowanie formularzy, oświadczeń wnioskodawców,
  3. wsparcie prawne przy prawidłowej realizacji projektu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wytyczne, interpretacje oraz dokumentację projektową,
  4. identyfikowanie i analizowanie ryzyka związanego z realizacją projektu.