Pomagamy Klientom zagranicznym wkroczyć na rynek polski w sposób odpowiednio zorganizowany i zgodny z prawem. Wspomagamy Klientów przy wszelkich formalnościach związanych z otwarciem biznesu w Polsce – od doboru odpowiedniej formy prawnej po dokonanie zgłoszeń we wszystkich organach państwowych.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. dobór odpowiedniej formy organizacji biznesu w Polsce,
  2. reprezentacja w postępowaniach przed sądem rejestrowym,
  3. zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
  4. zgłoszenia do Urzędów Skarbowych i ZUS,
  5. uzyskanie numeru PESEL dla członków zarządu.