W Business Law House wspieramy przedsiębiorców zagranicznych – zarówno tych, którzy posiadają już w Polsce swój biznes bądź należą do zagranicznej grupy kapitałowej, jak i tych planujących dopiero inwestycje na naszym rynku. Nasze wieloletnie doświadczenie ze współpracy z przedsiębiorcami i inwestorami zagranicznymi, w szczególności z Niemiec, Szwajcarii oraz Wielkiej Brytanii, a także znajomość podobieństw i różnic rynkowych, kulturowych oraz prawnych, pozwala nam spojrzeć z odpowiedniej perspektywy na potrzeby biznesu z zagranicznym kapitałem.