Pomagamy zagranicznym przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się prowadzić biznes w Polsce bez tworzenia lokalnych struktur. Dzięki prowadzeniu obsługi w językach obcych, możemy świadczyć usługi bezpośrednio na rzecz podmiotów zagranicznych.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. negocjowanie i opracowywanie umów,
  2. reprezentacja przed sądami, organami administracyjnymi i podatkowymi,
  3. prowadzenie mediacji i zawieranie ugód,
  4. opracowywanie opinii prawnych.