Przygotowujemy dokumenty niezbędne do prawidłowego zatrudniania pracowników. Mając świadomość tego, jak trudny jest rynek pracy, zawsze staramy się łączyć oczekiwania naszych Klientów z oczekiwaniami ich pracowników.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. przygotowywanie umów o pracę, umów o zakazie konkurencji,
  2. opracowywanie porozumień lub oświadczeń rozwiązujących stosunek pracy,
  3. przygotowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
  4. negocjacje treści aktów prawa pracy z organizacjami związkowymi,
  5. wdrożenie PPK,
  6. przygotowywanie dokumentacji związanej z transferem zakładu pracy,
  7. wdrażanie optymalizacji harmonogramów pracy.