Michał Lenczewski jest adwokatem i parterem w BLH. Jest specjalistą z zakresu obsługi prawnej projektów unijnych. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

W BLH Michał kieruje zespołem odpowiedzialnym za obsługę prawną startupów, funduszy inwestycyjnych i akceleratorów technologii. Nadzorował od strony prawnej nowoczesne projekty – rozwiązania wprowadzające Przemysł 2.0 czy sieć 5G. W jego portfolio znajdują się innowacyjne programy akceleracyjne oraz dziesiątki startupów.

Michał Lenczewski posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej beneficjentów projektów finansowanych ze środków UE. Wartość obsługiwanych przez niego projektów unijnych przekracza obecnie 660 000 000 zł.

W codziennej pracy z klientami ważne dla Michała jest biznesowe podejście do rozwiązywanych problemów. Dlatego jego opinie i porady jasno wskazują ryzyka oraz przedstawiają praktyczne rekomendacje gotowe do wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Michał prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.