Wspieramy naszych Klientów w trakcie negocjacji z instytucjami zarządzającymi, przy pracach związanych ze złożeniem wniosku o dofinansowanie oraz na etapie ich realizacji i rozliczenia.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  1. pomoc przy projektowaniu programów pomocowych obejmująca zagadnienia z zakresu pomocy publicznej, katalogu beneficjentów, kryteriów wyboru oraz kosztów kwalifikowanych,
  2. analiza umów o dofinansowanie,
  3. sporządzanie odwołań od decyzji instytucji pośredniczących oraz zarządzających,
  4. przygotowywanie opinii prawnych oraz zapytań do UOKiK i Instytucji Pośredniczących,
  5. bieżąca obsługa prawna w trakcie realizacji projektu.