Większość nieprawidłowości przy realizacji projektów unijnych jest skutkiem nieprzestrzegania regulacji dotyczących sposobu wydatkowania środków, w tym nieprzestrzegania procedur związanych z zamówieniami. Dbamy o to, żeby środki europejskie, z których korzystają nasi Klienci były w pełni wykorzystane – bez korekt i zwrotów.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  1. doradztwo w zakresie kwalifikowalności wydatków,
  2. opiniowanie dokumentów związanych z realizacją zasady konkurencyjności oraz zasady rozeznania rynku,
  3. przygotowywanie wewnętrznych procedur zakupowych,
  4. nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z zawartych umów o dofinansowanie.