Prowadzimy obsługę prawną w zakresie szeroko rozumianego prawa nieruchomości. Zajmujemy się tematyką obrotu nieruchomościami, ich komercjalizacji, najmu, dzierżawy, realizacji inwestycji budowlanych, umów zawieranych w procesie budowlanym, wywłaszczeń. Prowadzimy również spory sądowe i postępowania administracyjne, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji lub korzystania z nieruchomości.

W ramach specjalizacji z prawa nieruchomości, świadczymy kompleksową pomoc prawną na rzecz:

  • deweloperów;
  • wspólnot mieszkaniowych;
  • agencji nieruchomości;
  • zarządców nieruchomościami;
  • prywatnych właścicieli nieruchomości;
  • najemców i dzierżawców nieruchomości.