Dbamy o to, aby działania podejmowane przez naszych Klientów zgodne były z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Czuwamy nad tym, aby wszystkie transakcje były odpowiednio przygotowane od strony korporacyjnej, jak również o to, aby Klienci wykonali wszystkie ciążące na nich obowiązki.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. opracowywanie projektów protokołów organów spółek,
  2. opracowywanie zmian w umowach spółek,
  3. wsparcie w zakresie zmian osobowych w spółkach,
  4. reprezentacja przed sądem rejestrowym,
  5. uczestnictwo w posiedzeniach organów spółek.