Przepisy podatkowe są skomplikowane, dlatego ustawodawca przewidział narzędzia pozwalające uzyskać podatnikowi urzędowe potwierdzenie, że prawidłowo je stosuje. Narzędziami tymi są indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego oraz Wiążące Informacje Stawkowe (WIS). Wspieramy naszych Klientów w przygotowywaniu wniosków oraz w trakcie postępowania zmierzającego do uzyskania tych dokumentów.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. analiza stanu faktycznego oraz interpretacji wydawanych w podobnych sprawach,
  2. przygotowanie wniosku do organu podatkowego,
  3. reprezentacja w toku postępowania,
  4. sporządzanie odwołań od decyzji,
  5. sporządzanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i reprezentacja przed Sądem.