Wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacyjnych i tworzeniu umów. Pomagamy w doborze odpowiedniej konstrukcji prawnej do danego projektu.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. wsparcie w procesach negocjacyjnych,
  2. analiza umów, wsparcie w oszacowaniu ryzyka,
  3. opracowywanie wzorów umów, umów ramowych, NDA,
  4. opracowywanie umów z pracownikami i współpracownikami.