Wspomagamy Klientów w procesach inwestycyjnych. Wiemy jak ważne dla zwrotu inwestycji jest jej bezpieczeństwo. Dlatego też przeprowadzamy badania stanów prawnych spółek pod kątem oszacowania ryzyk związanych z inwestycją.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. badanie stanu prawnego pod kątem korporacyjnym,
  2. badanie przestrzegania prawa pracy,
  3. weryfikacja stanu prawnego praw autorskich wykorzystywanych przez spółkę,
  4. zgodność podejmowanych działań z przepisami podatkowymi.