Zdajemy sobie sprawę z tego, że urzędy skarbowe nie zawsze mają rację. Nieprawidłowa interpretacja przepisów lub braki postępowania dowodowego mogą skutkować wydaniem wadliwego, niekorzystnego dla podatnika rozstrzygnięcia. W takich przypadkach pomagamy naszym Klientom odwołać się od nieprawidłowych decyzji.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. reprezentacja w toku postępowania kontrolnego i postępowania podatkowego,
  2. sporządzanie odwołań od decyzji,
  3. konsultacje w zakresie zasadność złożenia skargi – analiza potencjalnych szans i zagrożeń,
  4. sporządzanie skarg reprezentacja przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,
  5. sporządzanie skarg kasacyjnych i reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.