Każda transakcja wywołuje określone skutki podatkowe. Obsługując naszych Klientów, zawsze bierzemy je pod uwagę.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. pomoc przy wyborze optymalnej podatkowo formy prowadzenia działalności,
  2. doradztwo w rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym prowadzeniem działalności gospodarczej,
  3. analiza umów pod kątem ich skutków podatkowych,
  4. doradztwo w zakresie doboru optymalnych struktur wynagradzania menedżerów, członków zarządu i rad nadzorczych,
  5. przygotowywanie opinii podatkowych.