Weryfikujemy przestrzeganie zasad prawa pracy u naszych Klientów lub w spółkach, w które zamierzają zainwestować nasi Klienci. Weryfikujemy również prawidłowość podstaw prawnych zatrudnienia.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. audyt i restrukturyzacja form zatrudnienia,
  2. audyt dokumentacji pracowniczej,
  3. weryfikacja prawidłowości nabywania praw autorskich,
  4. weryfikacja prawidłowości rozliczeń wynikających ze stosunku pracy.