Pomagamy naszym Klientom od najwcześniejszego etapu ich działalności, tworząc odpowiednie struktury korporacyjne i opracowując dostosowane do ich potrzeb umowy spółek.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. sporządzanie umów dostosowanych do założeń Klienta,
  2. negocjacje umów spółek oraz warunków wejścia wspólników do spółek,
  3. sporządzanie i negocjowanie umów inwestycyjnych i umów pomiędzy wspólnikami,
  4. reprezentacja przed sądem rejestrowym,
  5. wsparcie przy wykonywaniu obowiązków dotyczących wpisu w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.