Wspieramy naszych Klientów w ramach postępowań przed organami Inspekcji Pracy i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Aktywnie uczestniczymy w postępowaniach kontrolnych, pomagamy wdrożyć zalecenia lub odwołać się od decyzji organów.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. reprezentacja w postępowaniach przed Inspekcją Pracy lub Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  2. uczestniczenie w trakcie kontroli,
  3. sporządzanie odwołań od decyzji organów,
  4. wdrażanie zaleceń pokontrolnych.