Dzięki naszemu doświadczeniu zdobytemu podczas weryfikacji niezliczonych ilości wniosków o dofinansowanie, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko związane z udzieleniem lub skorzystaniem z pomocy publicznej. W sytuacjach spornych wspieramy naszych Klientów prowadząc mediacje lub postępowania sądowe.

W zakres naszych usług wchodzi m. in.:

  1. weryfikacja spełniania kryteriów udziału w projekcie,
  2. weryfikacja oświadczeń o wielkości przedsiębiorcy,
  3. analiza powiązań pomiędzy przedsiębiorcami,
  4. pomoc w zagadnieniach związanych z kumulacją i limitami pomocy publicznej.