Naszym głównym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji. Dlatego też weryfikujemy stany prawne nieruchomości i sporządzamy raporty, w których naświetlamy ryzyka związane z daną transakcją.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. weryfikacja ksiąg wieczystych,
  2. weryfikacja wpisów w rejestrach gruntów i budynków,
  3. weryfikacja dokumentacji budowlanej,
  4. sporządzanie raportu due diligence.