Dbamy o to, aby nasi Klienci w odpowiedni sposób zarządzali własnością intelektualną. Weryfikujemy, czy obszary związane z nabywaniem i zbywaniem praw autorskich zostały zagospodarowane w odpowiedni sposób.

W zakres naszych usług wchodzi m.in.:

  1. analiza umów z pracownikami i współpracownikami,
  2. analiza umów z kontrahentami,
  3. weryfikacja prawidłowości transferu praw własności intelektualnej,
  4. wsparcie w zakresie ustalenia odpowiednich zasad licencjonowania lub przenoszenia praw własności intelektualnej.