Michał Rulewicz jest radcą prawnym. Jest specjalistą z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i gospodarczego.

Michał na co dzień współpracuje zarówno z klientami indywidualnymi, jak i korporacyjnymi. Reprezentuje klientów na każdym etapie postępowania. Projektuje oraz opiniuje umowy cywilne i gospodarcze. Doradza z zakresu prawa pracy.

W czasie studiów Michał angażował się w działalność Koła Naukowego Prawa Pracy, współorganizując oraz biorąc udział w konferencjach naukowych. Uczestniczył w inicjatywie Wydziału Prawa i Administracji UŁ „Znam Swoje Prawa” – cyklu wykładów i zajęć praktycznych przeznaczonym dla młodzieży ponadgimnazjalnej.
Michał prowadzi obsługę prawną w języku polskim i angielskim.