Kacper Sołoniewicz – doradca podatkowy i adwokat, który z powodzeniem przekuwa wiedzę i doświadczenie z zakresu podatków i prawa na sukcesy biznesowe i bezpieczeństwo prawne swoich klientów.

Kacper na co dzień opiniuje skutki podatkowe złożonych transakcji międzynarodowych oraz z powodzeniem reprezentuje klientów w sporach z organami podatkowymi. Kacper wspiera również inwestorów na rynku nieruchomości w rozstrzyganiu zasad opodatkowania dostawy nieruchomości oraz najmu.

Od kilku lat Kacper jest silnie związany z podmiotami z zaangażowaniem kapitału Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego doradzając na stałe takim podmiotom jak Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A., Wodociągi Płockie sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny sp. z o.o.

Kacper angażuje się również w działalność szkoleniową prowadząc zajęcia z zakresu prawa podatkowego, prawa handlowego oraz prawa karnego skarbowego m.in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z wykładów Kacpra skorzystało już kilkuset księgowych i biegłych rewidentów. Kacper jest również wykładowcą w ramach studiów podyplomowych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.