Katarzyna Witkowska-Nowakowska jest ekspertem ds. ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów ochrony danych osobowych. Wspiera klientów na każdym etapie tworzenia i wdrażania rozwiązań z zakresu ochrony danych. Zajmuje się  zarówno opracowywaniem dokumentów, jak i ich implementacją w organizacjach. Ma doświadczenie w pracy z klientami z różnych sektorów i o zróżnicowanej skali działalności – od działalności jednoosobowych po międzynarodowe grupy kapitałowe.

Jest magistrem prawa na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu ochrony danych osobowych (UŁ) oraz podyplomowe studia w ramach Szkoły Prawa Francuskiego. Obecnie poszerza wiedzę na studiach podyplomowych z Prawa Nowych Technologii w INP PAN.

Jest współautorem i autorem licznych publikacji, w tym m.in. komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych wyd. Wolters Kluwer pod red. E. Bielak-Jomaa oraz D. Lubasza oraz publikacji Meritum. Ochrona danych osobowych, wyd. Wolters Kluwer pod red. D. Lubasza. Była wykładowcą w ramach Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych na WPiA UŁ oraz na WPiA UMK. Jej doświadczenie obejmuje także setki godzin prowadzonych szkoleń i wystąpień na licznych konferencjach branżowych.

Katarzyna obsługuje klientów w języku polskim, angielskim i francuskim.