Procesy sądowe wiążą się zazwyczaj z przewlekłością, a czas to pieniądz. Dlatego dokładamy starań, aby problemy naszych klientów były rozwiązywane na etapie przedsądowym. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe zachęcamy do rozstrzygnięcia sporu przed sądem polubownym. Adwokat Michał Lenczewski jest wpisany na listę prawników Ultima Ratio – Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie. Podejmujemy się również zastępstwa procesowego przed sądami powszechnymi. Dbamy o to, aby prowadzone przez nas sprawy przebiegały możliwie szybko i bezstresowo dla naszych klientów. Uczciwie oceniamy szanse na wygraną, tak by nie narażać klientów na zbędne koszty. Troszczymy się przede wszystkim o interesy klientów i relację opartą na zaufaniu.

W sprawach spornych:

  • prowadzimy skuteczne negocjacje przedstawiając kontrahentom twarde argumenty zniechęcające do wszczynania sporu
  • reprezentujemy naszych Klientów przed sądami arbitrażowymi oraz sądami powszechnymi
  • inicjujemy postępowania sądowe oraz przystępujemy do toczących się procesów;
  • sporządzamy wszelkie pisma procesowe;
  • nadzorujemy przebieg postępowania egzekucyjnego;
  • nie unikamy spraw trudnych, wymagających dużych nakładów pracy;