Zawieranie umów to codzienna czynność każdego przedsiębiorcy. Umowy dotyczą raz małych spraw, kiedy indziej zagadnień decydujących o powodzeniu całego przedsięwzięcia bądź jego spektakularnej klęsce. Prowadzimy negocjacje, sporządzamy i opiniujemy umowy mając na uwadze zawsze nie tylko ich formalną poprawność, do której przywiązujemy oczywiście najwyższą wagę, ale przede wszystkim ich dostosowanie do potrzeb naszego Klienta.

Mamy doświadczenie w pracy związanej nie tylko z typowymi umowami regulowanymi w kodeksie cywilnym, jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, leasingu, pożyczki czy poręczenia, ale zajmujemy się również umowami o zdecydowanie większym poziomie skomplikowania, jak umowy inwestycyjne zawierane między wspólnikami spółek handlowych, umowy o uczestniczenie we wspólnym przedsięwzięciu gospodarczym, umowy franczyzy, umowy związane z instrumentami finansowymi rynku kapitałowego oraz umowy zawierane w branży budowlanej, IT i Hi-Tech. Zajmujemy się sporządzaniem umów na gruncie prawa polskiego oraz z wykorzystaniem prawa państw obcych. Wiemy, co robimy i robimy to dobrze.