Wsparcie prawne przedsiębiorców

Rozwiązujemy problemy z prowadzeniem działalności gospodarczej, a przede wszystkim pomagamy im zapobiegać. Wspieramy przedsiębiorców w budowaniu relacji wewnątrz firmy, między wspólnikami oraz członkami organów. Zajmujemy się wszystkim co dotyczy zakładania, funkcjonowania, przekształcania, łączenia i dzielenia spółek handlowych oraz prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej.

Wspieramy przedsiębiorców w zakresie:

  • bieżącej obsługi prawnej
  • rejestracji, przekształceń, łączenia, likwidacji spółek
  • prawa cywilnego
  • prawa pracy
  • wdrażania RODO
  • zgodności prowadzonej działalności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa podatkowego