Wspieramy lekarzy w zakresie:

 • obrony interesów lekarzy podczas negocjacji i sporów sądowych;
 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności;
 • opiniowania i sporządzania umów;
 • postępowań przed NFZ;
 • postępowań administracyjnych;
 • zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji;

Wspieramy farmaceutów w zakresie:

 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem apteki
 • marketingu, sprzedaży i dystrybucji produktów farmaceutycznych;
 • postępowań administracyjnych, również przed WIG i GIF;
 • opiniowania i sporządzania umów;
 • zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji;

Wspieramy przedstawicieli biznesu medycznego w zakresie:

 • kompleksowej obsługi z zakresu prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy i prawa podatkowego;
 • spełnienia szeregu wymogów formalnych związanych z rejestracją i prowadzeniem działalności podmiotów leczniczych;
 • opiniowania i sporządzania umów;
 • postępowań przed NFZ;
 • postępowań administracyjnych;
 • obsługi prawnej badań klinicznych;
 • zapewnienia zgodności działania z prawem, w celu zapobiegania strat finansowych lub utraty reputacji