szkolenie 2

Sukcesja biznesu. Optymalizacja rozliczeń podatkowych wspólników spółek osobowych i sp. z o.o.

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie zasad rozliczeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej i spółek osobowych prawa handlowego. W trakcie szkolenia zostaną omówione problemowo zagadnienia związane z zakładaniem i przekształcaniem spółek, jak również skutki podatkowe transakcji dokonywanych pomiędzy spółką a jej wspólnikami. W trakcie szkolenia zostaną zaprezentowane zasady funkcjonowania i opodatkowania zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem osoby fizycznej. 

Zarząd sukcesyjny – nowe zasady dziedziczenia przedsiębiorstw.

 1. Jakie korzyści daje ustanowienie zarządcy sukcesyjnego?
 2. Zasady ustanawiania zarządcy sukcesyjnego.
 3. Jak długo może trwać zarząd sukcesyjny?
 4. Wygaśnięcie zarządu sukcesyjnego – kto przejmie majątek zmarłego przedsiębiorcy?
 5. Zasady opodatkowania dochodu przedsiębiorstwa w spadku.
 6. Obowiązki rejestracyjne i obowiązek zapłaty podatku na gruncie ustawy o VAT?

Prowadzenie działalności w formie spółki cywilnej i spółek prawa handlowego

 1. Zakładanie spółki.
 2. Wkłady do spółki.
 3. Koszty prowadzenia spółki.
 4. Zasady wypłacania zysku ze spółki.
 5. Zasady prowadzenia księgowości i obowiązki wobec KRS.

Zasady opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółek

 1. Źródło przychodów wspólnika.
 2. Zasady opodatkowania – podatek liniowy, skala, ryczałt.
 3. Kto powinien opłacać podatek – spółka czy wspólnik?
 4. Czy wspólnik może zapłacić zaliczkę na podatek z konta spółki?
 5. Podatek CIT 9% – ograniczenia w zastosowaniu obniżonej stawki.
 6. Źródło przychodów spółki z o.o. będącej wspólnikiem w spółce komandytowej – zmiany od 1 stycznia 2018 roku.
 7. Spółka z o.o. z mniejszościowym udziałowcem – ryzyko zarzutu pozorności ze strony ZUS.
 8. Optymalna forma zatrudnienia członka zarządu spółki z o.o.

Kompleksowe omówienie zasad opodatkowania transakcji dokonywanych między spółką a wspólnikiem – PIT, CIT, VAT, PCC

 1. Pożyczki.
 2. Poręczenie kredytu bez wynagrodzenia przez wspólników spółki osobowej.
 3. Wniesienie wkładu do spółki – pieniądze, środki trwałe, nieruchomości.
 4. Sprzedaż majątku spółki jednemu ze wspólników.
 5. Nieodpłatne przekazanie składników majątku spółki do majątku osobistego wspólników.
 6. Użyczenie spółce nieruchomości oraz samochodu prywatnego wspólnika.
 7. Wykorzystywanie pojazdów spółki do celów prywatnych wspólników oraz członków zarządu. 
 8. Sprzedaż i darowizna udziałów (ogółu praw i obowiązków wspólnika).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

 1. Zasady funkcjonowania.
 2. Rozróżnienie sytuacji komandytariuszy i komplementariuszy. 
 3. Optymalizacja rozliczeń podatkowych przy użyciu spółki komandytowej. 
 4. Ograniczenie odpowiedzialności wspólników i członków zarządu wobec kontrahentów i Skarbu Państwa.
 5. W jaki sposób przekształcić się w spółkę z o.o. spółkę komandytową prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą / spółkę cywilną / spółkę jawną/ spółkę z o.o.

Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa

 1. Kiedy transakcję należy zakwalifikować jako zbycie przedsiębiorstwa/ZCP, a kiedy jako sprzedaż składników majątkowych firmy.
 2. Zasady opodatkowania VAT, PCC, PIT i CIT transakcji zbycia przedsiębiorstwa.
 3. Najczęściej popełniane błędy przy kwalifikacji podatkowej transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub ZCP oraz ich skutki podatkowe.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

 1. Wady i zalety
 2. Alternatywne metody pozwalające na kontynuację działalności w formie spółki.

Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną / komandytową

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 1. Zasady identyfikowania Rzeczywistych Beneficjentów.
 2. Podmioty zobowiązane do zgłoszenia – kiedy zgłaszają wspólnicy a kiedy zarząd?
 3. Dane podlegające zgłoszeniu.
 4. Termin oraz tryb zgłoszenia.
 5. Aktualizacja zgłoszenia.
 6. Odpowiedzialność. 
 • Odpowiedzi na pytania uczestników

Używamy plików cookies i technologii im podobnych. Uzyskujemy do nich dostęp w celu prawidłowego działania naszej strony. W swojej przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania plików cookies i dostępu do nich. Kliknij tutaj, jeśli chcesz wiedzieć więcej.