Doskonale zdajemy sobie sprawę z odmienności problemów podatkowych i prawnych przed jakimi stają gminy, ich zakłady budżetowe oraz spółki miejskie. Charakter działalności tych jednostek, specyficzna struktura wydatków i cele, które muszą realizować, powodują, że stosowanie rozwiązań prawnych właściwych dla typowych przedsiębiorców, będzie nieadekwatne dla spółki zajmującej się gospodarką wodną lub gospodarką odpadami. 

Gminy, ich zakłady budżetowe oraz spółki miejskie borykają się bardzo często z trudnościami w ocenie skutków podatkowych podejmowanych działań. Transakcje realizowane przez te jednostki często odbiegają od typowych transakcji rynkowych, co utrudnia znalezienie rozwiązania problemu w interpretacjach podatkowych wydawanych w sprawach przedsiębiorców działających na warunkach gospodarki konkurencyjnej. 

W oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie świadczymy usługi, które pozwalają na rozwiązanie problemów pojawiających się w gminach, ich zakładach budżetowych oraz spółkach miejskich w postaci:

  • Stałej obsługi podatkowej i prawnej.
  • Przeprowadzania audytów podatkowych i prawnych. 
  • Przygotowywania wniosków o wydanie urzędowych interpretacji prawa podatkowego oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach dotyczących wydania interpretacji.
  • Przygotowywania wniosków o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) oraz reprezentowanie podatników w postępowaniach dotyczących wydania WIS.
  • Doradztwa podatkowego w zakresie VAT oraz ustalenia właściwej stawki podatku na towary i usług.
  • Wsparcia przy ustalaniu prewspółczynnika VAT i wdrożeniu prawidłowych schematów rozliczeń. 
  • Doradztwa w zakresie podatków lokalnych, w tym podatku od nieruchomości.
  • Identyfikowania schematów podatkowych występujących w Gminach i spółkach miejskich, wsparcia w zgłoszeniu schematów podatkowych do Szefa KAS, przeprowadzanie audytów MDR oraz przygotowywanie procedur wewnętrznych MDR.