Ponad 30 lat gospodarki wolnorynkowej sprawiło, że wielu Polaków wykorzystało swoją szansę i rozwinęło prężnie działające przedsiębiorstwa. Rozwój biznesu rzadko szedł jednak w parze ze zmianami organizacyjnymi, które pozwoliłyby dostosować firmę do nowych zjawisk gospodarczych i prawnych. 

Wielu przedsiębiorców nadal prowadzi swoją działalność w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa lub spółki cywilnej, które sprawdzały się w czasach „Ustawy Wilczka”. Nie uwzględniają jednak ryzyk związanych odpowiedzialnością wspólników, jak również skutków zdarzeń losowych jak śmierć, czy choroba właściciela. 

O rozwiązaniach prawnych pozwalających firmie przejść przez trudniejsze czasy warto pomyśleć już dziś korzystając ze wsparcia prawnego BLH w postaci takich usług jak:

  • Planowanie podatkowe w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy przekazania firmy sukcesorom.
  • Ustanowienie zarządcy sukcesyjnego na wypadek śmierci.
  • Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.
  • Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną lub komandytową.
  • Utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej.