Rozwód
Bez winy. Z klasą.

Proces rozstawania się pary jest niezwykle skomplikowany. Momentem przełomowym jest podjęcie decyzji o rozwodzie, często bardzo trudnej i powodującej daleko idące konsekwencje, zarówno emocjonalne jak i finansowe. Sprawa tym bardziej może się komplikować w sytuacji, gdy małżonkowie mają małoletnie dzieci, dorobili się znacznego majątku lub prowadzą własny biznes.

W zależności od konkretnej sytuacji i nastawienia małżonków kolejnym etapem może być rozpoczęcie wyniszczającego sporu, który może trwać nawet kilka lat, lub szybkie przeprowadzenie niezbędnych formalności. 

Decydując się na rozwód „Bez winy. Z klasą.” zyskujecie Państwo:

 • Czas
  • Zamiast kilkuletniego procesu, postępowanie może zakończyć się nawet na pierwszej i ostatniej rozprawie.
 • Spokój
  • Wieloletni proces rozwodowy poza wieloma nieprzyjemnościami jest również potężną dawką stresu. Możecie Państwo tego uniknąć.
 • Zdrowie psychiczne
  • Im szybciej uda się Państwu zamknąć etap życia związany z dotychczasowym związkiem, tym szybciej będziecie mogli Państwo zacząć układanie tzw. nowego życia.
 • Ochronę dzieci przed negatywnymi emocjami
  • Do rozwodów dochodzi zazwyczaj w kluczowych momentach rozwoju dzieci. Nic tak nie wyniszcza psychiki dziecka jak wrogość pomiędzy rodzicami. Rozstanie za porozumieniem stron może pomóc uniknąć tego rodzaju negatywnych skutków, jak również znacznie przyczynić się do zachowania poprawnych relacji obojga rodziców z dziećmi.
 • Ochronę majątku i biznesu
  • Podczas wieloletniego procesu, którego celem jest udowodnienie winy, małżonkowie często samowolnie i w złej wierze dzielą swój majątek, który w konsekwencji nierzadko zostaje roztrwoniony, i utrudniają sobie prowadzenie biznesu. W sytuacji udzielenia przez nas wsparcia w przeprowadzeniu rozwodu bez orzekania o winie jest duża szansa na dalszy dialog małżonków w zakresie dokonania zgodnego podziału majątku wspólnego. Pomożemy Państwu wypracować uczciwe podejście do podziału majątku wspólnego, które zapewnieni ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej z należytym uwzględnieniem zagadnień i zawiłości o charakterze korporacyjnym lub podatkowym. 
 • Pieniądze
  • rozwód za porozumieniem stron jest kilkukrotnie tańszy w stosunku do rozwodu z orzekaniem o winie.
 • Poczucie odpowiedzialności
  • Nasze doświadczenie wskazuje na to, że jest możliwe przeprowadzenie rozwodu w taki sposób, aby zminimalizować złe emocje. Pomożemy małżonkom wypracować takie warunki rozstania, aby zakończyć małżeństwo z klasą.  W konsekwencji każda ze Stron będzie miała poczucie, że w tej trudnej sytuacji wykazała się należytą odpowiedzialnością. 

Jak powstała koncepcja rozwodu „Bez winy. Z klasą.”?

W kancelarii BLH zajmujemy się głównie obsługą przedsiębiorców. W biznesie, tak samo jak w życiu ważne są bezpieczeństwo i przewidywalność. Korzyści należy rozpatrywać wieloaspektowo i w dłuższej perspektywie czasu. Koncepcja rozwodu „Bez winy. Z klasą.” wychodzi właśnie z tego samego założenia.

Naszym celem jest zapewnienie wsparcia i stworzenie bezpieczniej atmosfery, która będzie motywowała małżonków do odpowiedzialnego podejścia do trudnego tematu rozwodu, tak by bilans strat i zysków był jak najbardziej korzystny dla obu stron.

W ramach świadczenia naszych usług współpracujemy także z rzeczoznawcami majątkowymi, biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi oraz psychologami i psychoterapeutami – tak by zapewnić kompleksowość naszych usług.

Rozwód międzynarodowy

Nasza Kancelaria prowadzi również sprawy o rozwód z obcokrajowcem w Polsce. Nasze doświadczenie wskazuje, iż rozwody międzynarodowe są przeprowadzane przed polskim sądem z uwagi na niskie opłaty sądowe w porównaniu z kosztami sądowymi w innych krajach. Kancelaria pomaga klientom na każdym etapie postępowania. Proponujemy Klientom najkorzystniejsze rozwiązane związane z przeprowadzeniem procedury rozwodowej w Polsce, nawet w przypadku braku kontaktu ze współmałżonkiem obcokrajowcem. Prowadzimy konsultacje prawne w języku angielskim i niemieckim.

Family law

BLH is a law firm that provides complex legal assistance in family law matters for individual clients within the territory of the Republic of Poland. We offer legal representation in cases of divorce, establishing visitation rights, regulating parental authority as well as alimony and child support payment with cross-border aspect. BLH lawyers are experts in family law. Our legal team provides services at the highest level. We offer legal assistance in English and German.