Prowadzenie działalności gospodarczej, zarządzanie jednostkami gospodarczymi oraz sprawowanie nad nimi nadzoru, coraz częściej wiąże się z ponoszeniem nie tylko ryzyka ekonomicznego, ale również z potencjalną odpowiedzialnością karną i karną skarbową. Może ona wynikać z błędów w rozliczeniach podatkowych, podjęcia współpracy z nieuczciwym kontrahentem czy nietrafionej decyzji biznesowej.

Kancelaria BLH specjalizuje się w ochronie przedsiębiorców oraz menedżerów przed odpowiedzialnością związaną z ich działalnością. Posiadamy szeroką wiedzę i bogate doświadczenie zarówno z zakresu procedury karnej, jak i prawa podatkowego oraz gospodarczego. Od lat współpracujemy z biznesem, dlatego doskonale znamy obszary ryzyka i rozwiązania problemów przez które już nie raz przechodziliśmy z naszymi Klientami.

Zakres usług obejmuje m.in.:

  • Reprezentację i obronę przedsiębiorców i menedżerów w postępowaniach karnych i karnych skarbowych.
  • Doradztwo w zakresie ryzyka karnego, podatkowego i ekonomicznego związanego z podejmowanymi działaniami biznesowymi.
  • Przeprowadzanie audytów i przygotowywanie opinii za zakresu potencjalnych zagrożeń odpowiedzialnością karna i karną skarbową.
  • Opracowywanie wewnętrznych procedur i polityk minimalizujących ryzyko odpowiedzialności za przestępstwa podatkowe oraz gospodarcze.